A Székelyudvarhelyi Mikrovállalkozók Szövetsége 2020. június 04-i közgyűlésének

Zárónyilatkozata

A Székelyudvarhelyi Mikrovállalkozók Szövetségét, a mára közel 100 tagot számláló vállalkozói tömörülést a vállalkozók érdekvédelem iránti erőteljes igénye hozta létre.

Az elmúlt időszak az SZMVSZ életében továbbra is a fejlődésről és a helytállásról szólt. Sikerült kitartani az elvünk mellett, hogy csak és kimondottan a tagok érdekeit figyelembe véve és előtérbe helyezve hozzunk döntéseket. A Szövetség ugyanakkor egy nyitott és befogadó szervezetté is vált, ahol alkalmazkodva és rugalmasan állva a helyzethez érünk el eredményeket. Mindezek jeleként jelentősen bővült a szervezet tagsága, és nőtt az érdeklődés a tevékenysége iránt.

Az eredményes munkához azonban lojális és hiteles partnerekre is szükség van, akikkel egyenlő jogú társakként erősíteni tudjuk egymást. Számos szakmai partnerrel és más vállalkozói tömörüléssel dolgozunk együtt, ugyanakkor az elmúlt év végén alapító tagjává váltunk a Kárpát-medencei Magyar Vállalkozói Szövetségek Nemzeti Fórumának (KMVNF), melynek küldetése a magyar-magyar gazdasági kapcsolatok fejlesztése a térségben.

A Szövetség belső életét a vállalkozóknak nyújtott szolgáltatások mellett a hatékony kommunikáció, és az álláspontok közös kialakítása határozta meg. A helyi gazdasági folyamatokat illetően inkább részsikereket értünk el, számos kezdeményezésünk volt azonban, amelyek nem kaptak kellő figyelmet – ilyen volt a hatékony kommunikációra és együttműködésre tett javaslatunk is, amelyet a jövőben is fenntartunk. Bár eredményeink kissé ellentmondásosak, az országos döntéshozatal viszonylatában is elmondhatjuk, hogy hatékonyan dolgoztunk, a céljaink és igényeink illeszkednek az országos gazdasági elvárásokhoz, és törvények, törvénytervezetek formájában fellelhetőek.

A következő időszakot illetően a Szövetség célja továbbra is a nyitott, alázatot, megbecsülést és együttműködést feltételező munkavégzés. A lehető legpozitívabb módon próbálunk viszonyulni a helyi vagy országos döntéshozatalhoz, ugyanakkor kijelentjük, hogy továbbra is fenntartjuk a bírálat és az építő kritika jogát!

Elfogadta az SZMVSZ Közgyűlése
Székelyudvarhely, 2020. június 04.