Az elmúlt hónapban egy ígéretes együttműködés első lépésére került sor a székelyudvarhelyi Polgármesteri Hivatal és az egyes vállalkozói szervezetek között.

Az együttműködést üdvözölte a közel 140 jogi személyt képviselő Székelyudvarhelyi Mikrovállalkozók Szövetsége, aki támogatásáról biztosította a kezdeményező helyi Polgármesteri Hivatalt, arra kérve annak képviselőjét, hogy a Szövetség részéről az eddigi, vállalkozói igényeken alapuló iktatott kérésekre, adjanak válaszokat, hisz a partneri viszony szabályai és a szervezet tagjai elvárják.

Az azóta eltelt hetek sajnos egyértelművé tették, hogy a kezdeményező képviselője az együttműködést egyirányú útként képzelte el: a vállalkozóink igényét továbbra is válasz nélkül kívánja hagyni, valamint úgy gondolja, hogy amennyiben azokra az érdekvédelmi szervezet igényt tart, ilyen körülmények között inkább nem vállalja az együttműködést.

A múlt héten a Polgármesteri Hivatal által bemutatott gazdaságélénkítő program ékes bizonyítéka annak is, hogy az eddig jól bevált megosztásos módszer a vállalkozók irányába is működik. A két szervezet közül, akik nem egymás ellenében, hanem egymást kiegészítve fejtik ki tevékenységüket a városban, csak a Hivatalt feltételek nélkül kiszolgálónak a közreműködésére, aktív szerepvállalására tartottak igényt.

Ennek tudható be, hogy végül gazdaságélénkítő programot hoztak nyilvánosságra gazdaságvédő program helyett. Bár elemeiben fellelhető a segítség szándéka, de nem hangsúlyos és nem egyértelmű sem tartalmában, sem szellemiségében.

Az SZMVSZ egy olyan munkacsoportban gondolta a tevékenységét kifejteni, ahol a gazdasági stratégiát megelőzően egy azonnal életbe léptethető gazdasági védelmi csomagot dolgoz ki egy baráti társaságoknak kiszervezendő drága tanulmány elkészíttetésének szentesíttetése helyett.

Az SZMVSZ továbbra is nyitott ugyanakkor bármilyen, a gazdaság fejlesztésére irányuló, valós igényeken alapuló együttműködésben szerepet vállalni, amennyiben a Hivatal, mint kezdeményező, törvényi kötelezettségeinek eleget tesz, és a városban működő vállalkozók jogos kérdéseire válaszolni fog!