Az elmúlt hét végén szereztünk tudomást egy új, kisipari termelőket célzó inkubációs központ, ipari csarnok megvalósítási szándékáról Derzsi László székelyudvarhelyi RMDSZ-es önkormányzati képviselő kezdeményezésében.

Meggyőződésünk, hogy ez egy olyan hiánypótló gazdaságfejlesztő kezdeményezés, amely sokat segíthetne újra lendületbe hozni Székelyudvarhely, ezzel együtt bizonyos mértékben egész Székelyföld gazdaságát, és ezért minden dicséretet és támogatást megérdemel.

Ugyanakkor a Szövetségünk az említett intézménytípussal kapcsolatos székelyudvarhelyi sikeres kezdeményezéseinek, tapasztalatainak, eredményeinek folytán úgy gondoljuk, a terv megvalósításához a Székelyudvarhelyi Mikrovállalkozók Szövetsége is hozzá tud járulni munkájával, tapasztalataival úgy az említett projekt eredményes kivitelezéséhez, mint akár az előkészítés során az említett egy hetes, ám igényes felmérés elvégzésében nyújtott segítséggel is.

Addig is azonban a következő javaslatokat juttatta el a kezdeményező Derzsi László úrnak:

Amennyiben a szakterületek közül választani kell, a textil ipart, mint szakterület választását javasoljuk, amely mentén városunknak igen nagy múltja és tapasztalata, sok szakembere van – és nem elhanyagolható szempont a városban működő több, sikeres helyi nagyvállalat sem (miközben például a faipar az alapanyag drágulása miatt egyre kiszolgáltatottabb helyzetben van, a fémipari szektor pedig néhány ritka példától eltekintve legyengült, kilátástalan állapotban van). Megfontolandónak tartjuk ugyanakkor az élelmiszeripart is, mint egyre erősödő, kiszámítható jövőképpel rendelkező iparágat Székelyföldön.

A létesítendő intézményhez kapcsolódva javasolt lenne egy szakmai klaszter létrehozása, elsősorban gondolva az inkubációs idő utáni életre (amennyiben ténylegesen inkubációs központként is fogják működtetni), másrészt a piacszerzés, illetve termékkiegészítés lehetőségére – nem beszélve az ilyen szerveződések működtetésére lehozható pályázati forrásokra, távlatokra.

A fel nem sorolt, de valószínűleg tervbe vett mellékszolgáltatások mellett (öltözők, fürdők, stb) igen nagy segítséget nyújthatna egy saját, kedvezményesen szolgáltató könyvelési iroda létrehozása is az inkubátor intézmények keretén belül, mivel tapasztalataink szerint egy induló mikrovállalkozásnak egy pénzügyileg elérhető, de megbízható szaktudással rendelkező könyvelői szolgáltatás megfizetése általában jelentős gondot okoz.

A projekt jelenlegi fázisában, a kapott két oldalas leírás, illetve a sajtóhírek alapján sajnos nehezen lehet pontosabb, hatékonyabb kiegészítésekkel, javaslatokkal jönni - ezzel együtt is még egyszer gratulálunk a kezdeményezéshez!