2019. május 23-án du. 17:00 órától kerül sor a Székelyudvarhelyi Mikrovállalkozók Szövetsége éves rendes közgyűlésére a JUNIOR konferenciatermében (Székelyudvarhely, Vásártér u., 12), melyre minden SZMVSZ tagot elvárunk.

A közgyűlés napirendi pontjai a következők:
1. Új tagok validálása
2. Éves tevékenységi- és pénzügyi beszámoló
3. Határozatok megvitatása, elfogadása
4. Alapszabályzat módosítás
5. Költségvetési és tevékenységi terv
6. Javaslatok, egyéb

Amennyiben a közgyűlésen megjelent tagok létszáma nem éri el a szükséges 2/3-át a tagság számának, rendkívüli közgyűlésre kerül sor 2019. május 23-án 18:00 órától a JUNIOR konferenciatermében a fenti napirendi pontokkal.

Kérjük tagjainkat, hogy jelenlétükkel tiszteljék meg a Közgyűlést.

Tisztelettel,

Jakab Áron Csaba SZMVSZ elnök
Varga Zita-Anna alelnök
Burus Tibor alelnök
Geréd Gábor alelnök
Ambrus Sándor alelnök