A Székelyudvarhelyi Mikrovállalkozók Szövetsége 2019. május 23-i közgyűlésének

Zárónyilatkozata

A Székelyudvarhelyi Mikrovállalkozók Szövetségét, a mára több mint 70 tagot számláló vállalkozói tömörülést a tagok érdekvédelem iránti igénye, illetve a számukra nyújtható szolgáltatások hozta létre. Az idén 10 éves Szövetség tagjai ugyanakkor prioritásként kezelik, részvételükkel, hozzáállásukkal támogatják, illetve szorgalmazzák az általános gazdasági környezet fejlődését, az annak az érdekében kifejtett erőfeszítéseket.

Az elmúlt időszak az SZMVSZ életében fejlődést jelentett, ez ugyanakkor nem mondható el az említett gazdasági környezetről, ami kimondottan a vállalkozásellenesnek nevezhető – gondolunk itt a folyamatosan emelkedő terhekre, munkaerőhiányra, agy-elszívásra, tönkretett és elmaradott turisztikai és mezőgazdasági, ipari ágazatokra, instabil törvényi helyzetre, átgondolatlan és nem megfelelő törvénykezésre.

Úgy látjuk, nincs megfelelő nyitottság, de szakmai kompetencia sem például egy megfelelő közbeszerzési törvény kialakítására, vagy az egészen kis vállalkozások helyzetbe hozására.

A helyi vállalkozók és a magán szektorban dolgozók általánosan úgy vélik, a megmaradás, a haladás és fejlődés egyik feltétele, hogy a helyben megtermelt adólejeket elsősorban helyi cégeknél költsék el a döntéshozók, ne több száz kilométerre alapított, a profitból máshol építkező vállalkozások vegyék el azt tőlünk.

Mint ahogy azt is határozottan elvárják, sőt követelik, hogy a turisztikai utalványokat egyrészt központi költségvetésből, másrészt minden egyes alkalmazotti státusban dolgozónak adják ki – elfogadhatatlan, hogy a jól mérhetően kisebb fizetésekből, illetve az ők munkájukból, adójukból élő közalkalmazottak gondtalan nyaralását is nekik kelljen kifizetniük.

A vállalkozói hangulat talán még sosem volt olyan rossz, mint az utóbbi időszakban.
Ahhoz, hogy ez változzon, tenni kell.

Az udvarhelyszéki vállalkozók újra és még mindig valós eredményeket, átláthatóságot, alázatot, megbecsülést, közös munkát, együttműködést kívánnak!

Elfogadta az SZMVSZ Közgyűlése
Székelyudvarhely, 2019. május 23.