.

A Székelyudvarhelyi Mikrovállalkozók Szövetsége az alábbi felkérést juttatta el egyes országos szakmai szervezetek, illetve a parlamenti pártok képviselői és szenátusi frakciói számára:

A helyi vállalkozók aggodalommal figyelik Románia kormányának a köz- és magánszféra irányába tanúsított megkülönböztetett viszonyát. Az ország gazdasági és pénzügyi alapjainak megteremtéséhez és működtetéséhez a magánvállalkozók és a vállalkozásaikban dolgozók döntő mértékben járulnak hozzá. Ezért a két szféra egészséges viszonyát tartjuk elengedhetetlenül fontosnak akkor, amikor olyan mértékű beavatkozást eszközöl a kormány, amelynek következtében a két szférában dolgozók keresetei, lehetőségei merőben különböznek egymástól.

A bürokrácia- és az adócsökkentés jó kezdeti lépések voltak, de a későbbi fejlemények visszavetették a gazdasági szereplők helyzetét.

Bár a közalkalmazottak bérének emelésére bizonyos mértékben szükség volt, az aktuális gazdasági állapotok ezt a drasztikus emelést nem engedték lekövetni a magánszektorban dolgozók béreinek emelésére vonatkozóan is. A munkaerő kivonulása a magánszférából – ezen intézkedések hatására – nemcsak az országból kifele áramlik, hanem a közszféra irányába is tömegesen megindult.

Azért, hogy a terhek és nehézségek demoralizáló hatása legalább csökkenjen, kérjük, hogy a kormány változtasson a viszonyulásán és azonnali lépésként álljon el a további speciális juttatások bővítésétől, illetve kezdő lépésként, gesztus gyanánt a központi költségvetés terhére adjon ki turisztikai utalványt minden alkalmazott számára.