A Székelyudvarhelyi Mikrovállalkozók Szövetsége sajnálattal tapasztalja, hogy a többször is megbeszélések és ígéretek tárgyát képező önkormányzati kommunikáció terén nem történt érdemben haladás, aminek következménye a 2020-ra tervezett székelyudvarhelyi adó/illeték határozattervezet konkrét anyagának, tartalmának késői megismerése is.

Ami a jelzett határozattervezetet illeti, azt látjuk, hogy a több éves SZMVSZ erőfeszítés nem maradt teljesen válasz nélkül, amiért hálásak vagyunk: sikerült például szétválasztani és külön kezelni a vendéglátó egységek adózását azok méretétől, típusától függően.

A parkolási bérletek továbbra is súlyosan magasak maradtak a vállalkozók esetében, hisz az egyébként is igen drága parkolási bérletek áraihoz viszonyítva, a 60-70%-os többletköltség többségük számára hatalmas tehertétel, indokolatlanul diszkriminatív jellegű.

Úgy látjuk ugyanakkor, hogy a minimis támogatásokat illetően a nagyvállalkozók támogatása mellett nincs semmiféle lehetőség adva a város vállalkozásainak kb. 98%-át kitevő, egészen kis vállalkozók számára, nincs ezúttal sem figyelembe véve pl. az SZMVSZ javaslata a külföldi országok zömében alkalmazott minimis támogatási formával kapcsolatban.

Az idén is furcsának tartjuk, hogy egy adókból fenntartott közintézmény a helyi turisztikai és vendéglátó vállalkozásokat tovább sarcolja, jelentős összegeket kér el a kiadványában való megjelenésre.

Nem látjuk viszont, hogy mi indokolja a jelenlegi székelyudvarhelyi magas adókat. Ha figyelembe vesszük, hogy városunkban az állam által meghatározott viszonyszámokhoz képest kb. 35%-al nagyobbak az adók és illetékek – ahol a legdrasztikusabb emelésre a 2019-ben alkalmazott adóknál került sor, nem egy fejlődő, hanem egy megsarcolt város képét kapjuk, ahol ezen adók igen nagy részét a Hivatal működésére költik.

Az SZMVSZ tehát kéri a helyi döntéshozók (Polgármesteri Hivatal illetékesei, pártok/frakciók képviselői) belátását, egy lakosság-, és azon belül is egy vállalkozóbarát adópolitika alkalmazását egy megfelelőbb, élhetőbb város érdekében.

Az előbbiek szellemében javasoljuk:

 • a kereskedelmi felületként használt ingatlanok esetében (1. melléklet) az adókulcs 0,8-as középértékre mérséklését,
 • a működési engedélyek esetében az 5610-es CAEN kód alatt (5B melléklet):
  • o mobil járművek esetében 500 lejes illetéket („rulote”)
  • o <50 m2 alatti egységek esetében 500 lejes illetéket
  • o 51-200 m2 közötti egységek esetében 700 lejes illetéket
  • o 201-500 m2 közötti egységek esetében 1000 lejes illetéket
 • a parkolási illetékeket illetően az SMS-ben fizetendő parkolódíjat 0,30 EUR + TVA-ra mérsékelni (2018-as szint),
 • a parkolási bérleteket illetően a jogi személyekre vonatkozó illetékeknél figyelembe venni, hogy a vállalkozók a gépkocsikat jellemzően ügyintézésre, vállalkozásaik működtetésére, munkaeszközként használják, ami szoros összefüggésben van az önkormányzat által elkölthető adóbevétellel – ennek megfelelően a rájuk vonatkozó bérleti díjakat legalább a fizikai személyekre vonatkozóan meghatározott értékekre csökkenteni,
 • a tourinfo katalógusba való megjelenés díját (13. melléklet) illetően a tervezett 300 lejes díjat 30 lejre csökkenteni,
 • a gépjármű adók esetében a 2018-es évre vonatkozó értékek alkalmazását.

Ugyanakkor ezúttal is javasoljuk a kezdő, vagy egészen kis vállalkozások számára egy minimis támogatási rendszer kidolgozását és kiírását (emlékeztetőül: max. 5000 euró, max. 5 évre, visszatérítendő, kamatmentes – irodabérre, eszközökre, bútorra, stb.).