A Székelyudvarhelyi Mikrovállalkozók Szövetsége képviseletében Jakab Áron Csaba elnök, 3 SZMVSZ-tag vállalkozó, illetve 13 további vállalkozó vett részt a csütörtökre összehívott székelyudvarhelyi novemberi önkormányzati testületi ülésen, ahol döntés született a városban 2020-ban alkalmazandó adók és illetékek mértékével kapcsolatban!

Sikerként könyvelhetjük el azonban, hogy a több éves erőfeszítésünk a vendéglátásban tevékenykedők kategóriákra osztásával kapcsolatban meghallgatásra talált, még ha még így is vitatható mértékű a működési engedélyek kiváltásának díja.

Sikerként könyvelhetjük el azt is, hogy – bár még mindig átlag feletti, de – az SZMVSZ javaslatának (ld. az SZMVSZ november 27-i javaslatcsomagját) megfelelően 10%-al csökkent a nem lakhelyként használt ingatlanok adójának kiszámításánál használt adókulcs.

Ezzel szemben viszont maradt a sokak által vitatott eredményekkel dolgozó turisztikai iroda magas katalógusdíja, a tavaly 17-20%-al megemelt magas területadó a 9-15%-al megemelt gépjárműadóval, az okos város eszmeiséggel éles ellentétben álló magas sms-es parkolódíjával, és főként a vállalkozókat hangsúlyosan diszkrimináló, 60-70%-al magasabb parkolóbérleteivel.

Az SZMVSZ által ismételten javasolt minimis támogatási rendszert ezúttal sem sikerült elfogadtatni. Minden alkalommal, az a válasz érkezett ugyanis a Hivatal képviselőitől, hogy erre nincs jogi alapjuk, nincs hatáskörük, miközben különböző alkalmakkor a Szövetség számos alternatív lehetőséget felvetett ennek megoldására (al-intézményeken, érdekvédelmi szervezeteken, pályázati programokon, stb. keresztül).

Ahogy a közel 100 vállalkozást tömörítő szervezetünk részéről elhangzott, sérelmezzük a már évek óta számtalan alkalommal kinyilvánított, megfelelő kommunikációra és együttműködésre vonatkozó igényünk figyelmen kívül tartását, a gazdasági szférával szembeni tisztelet elvárását. Ezekkel összefüggésben pedig átláthatóságot, és bizonyosságot szeretnénk például, hogy megfelelően, tényleg a város érdekében van és lesz elköltve!

Emlékeztetni szeretnénk a tisztelt városvezetést: az adókat és illetékeket szolgáltatásokért cserébe kapják!! Oktatásért, egészségügyért, infrastruktúráért, biztonságért, megfelelő adminisztrációért