A Székelyudvarhelyi Mikrovállalkozók Szövetsége a 2020-as, székelyudvarhelyi költségvetéssel kapcsolatban a következőket kívánja a tagság, a szimpatizánsok és az érdeklődők tudomására hozni:

Az elmúlt években a Szövetség számtalan alkalommal jelezte a gazdasági életet is befolyásoló határozattervezetekkel, határozatokkal kapcsolatos személyes konzultáció iránti igényét a helyi Polgármesteri Hivatal felé.

Ezt az igényét konkrétan az idei költségvetéssel kapcsolatban is kifejezte. A konzultáció célja az előző év adópolitikájának és költségvetési eredményeinek megismerése, illetve az azokhoz a Szövetség részéről eljuttatott vállalkozói igényeknek megfelelő teljesítések áttekintése.

Pár nappal az említett költségvetés elfogadása előtt kijelenthetjük, azt tapasztaltuk, hogy a helyi döntéshozatal a közel 100 vállalkozó szervezetét nem tekinti tárgyalópartnernek, illetve a törvény által is meghatározott átláthatóságot és konzultációt sajátos formában értelmezve kitér a kérdések és válaszok elől.

Ettől az SZMVSZ még dolgozik, a véleményeket elmondjuk, és az igényeinket eljuttatjuk.

Az idén nyilvánosságra hozott adatok a tavalyi értékekkel összevetve számos kérdést felvetnek, ugyanakkor a tavalyi határozatot megvizsgálva azt tapasztaltuk, hogy a vállalkozói igényekhez nem voltak pontszerű költségvetési tételek rendelve. Egyértelmű tehát, hogy az idei tervezethez akkor lehet hatékony módosító javaslattal élni, amennyiben ismerjük a határozattervezet.

Ez évben konzultáció érdekében nem szólítottuk meg a politikai pártok képviselőit, mert a vállalkozói szféra képviselőiként nem szeretnénk részesei lenni a rájuk jellemző kampánylufiknak azzal együtt, hogy ismerik az idén is fenntartott álláspontunkat a vállalkozók igényeivel, és elvárjuk, a törvényi előírások és az erkölcsi kötelességük szellemében tegyenek eleget az átláthatósági, beszámolási és konzultációs kötelességüknek.

A Szövetség a vállalkozókkal való egyeztetései eredményeképpen – mivel érdemi előrelépést nem tapasztalt – végül ugyanazt a javaslatcsomagot fogalmazta meg, amelyet a 2019-es esztendőben is eljuttattunk a döntéshozóknak. Fenntartjuk továbbra is az ebben felsorolt programpontok megnyugtató rendezése iránti igényünket, Székelyudvarhely 2020-as költségvetésébe való belefoglalás céljával:

  • gazdasági stratégia, benne befektetési kézikönyvvel (konkrét célokkal, intézkedési tervvel, mutatókkal, határidőkkel, felelősökkel) – kiemelt javaslat
  • felnőttoktatási program kidolgozása a vállalkozói szervezetekkel és oktatási intézményekkel közösen, illetve annak életbe léptetése
  • közlekedési infrastruktúra fejlesztése – kiemelten a Budvár utca felújítása
  • egyablakos ügyfélfogadás a jogi személyek számára (is)
  • autó csere program: adókedvezmény a 15 évnél idősebb autók lecserélése esetén újabbra
  • parkolók létrehozása, illetve parkolóházak megvalósíthatósági tanulmányai, létrehozása a lakónegyedekben és a városközpont perifériáin
  • pályázati program gazdaságfejlesztéssel foglalkozó non-profit szervezeteknek: vásárok szervezésére, felmérések és elemzések készítésére, információs kiadványok készítésére, felnőttképzésre, stb.
  • minimis támogatási program: maximum 5 évre, maximum 5000 euró, visszatérítendő, kamatmentes (irodabérre, irodai felszerelésre, számítástechnikára, bútorra, kisebb alapeszközökre…) újonnan alapított mikrovállalkozásoknak, egyéni vállalkozóknak 
  • egyéni hőszigetelések támogatása házak/tömbházak esetében - egységes vizuális és tartalmi/szakmai előírások elfogadása, korlátozó előírások feloldása, hőszigeteléseket stimuláló támogatások kidolgozása
  • családsegítő programok (jelentős bölcsődebővítés, kelengyeprogram, szociális öregotthon és elfekvő, családalapítás támogatása, stb.)

Az előbbi felsorolás nem feltétlenül jelent minden esetben prioritási vagy fontossági sorrendet.